داربست مدولار

داربست های مدولار به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. داربست چکشی یا ستاره ای
 2. داربست مثلثی یا امگا یا اسکافلد

داربست مدولار چکشی یا ستاره ای

این نوع داربست از پایه های قائم و مهار های افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. عضوهای قائم این نوع داربستها در طولهای سه ، دو و نیم ، دو ، یک و نیم و یک متر تولید می شوند و با قرار دادن سرجکهای قابل رگلاژ در قسمت بالایی و پایه جکهای قابل رگلاژ در قسمت پائين داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین میسر خواهد شد.

مزایای استفاده از داربست های چکشی یا ستاره ای به شرح ذیل می باشد:

 1. سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات
 2. قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدودیت
 3. عدم نیاز به مهار بندی در ارتفاع های زیاد
 4. قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمان ها و یا تأسیسات پالایشگاهی و غیره
 5. باربری زیاد در کفراژ بندی دالهای بتنی
 6. عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
 7. سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات
 8. قابل استفاده در کفراژبندی قوسی شکل

داربست مثلثی(امگا یا اسکافلد):

این داربست ها دارای فریم های مثلثی شکل است که با استفاده از اتصالات نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. از این داربست ها در کفراژ بندی دال ها و تیر ها در بخش ساختمانی و پروژه های عمرانی (مانند پل ها) استفاده می شود. فریم های این داربست در سه ابعاد پنجاه سانتی ، هفتاد و پنج سانتی و یک متری تولید و ارائه می گردند. با قرار دادن سرجک های قابل رگلاژ در بخش فوقانی سیستم ، داربست قابل استفاده در هر ارتفاعی می گردد. عرض کلیه فریم ها   یک متر و بیست سانتی است که می تواند در مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.

مزایای استفاده از داربست های مثلثی امگا یا اسکافلد عبارتند از:

 1. سرعت فوق العاده در نصب
 2. عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات و سهولت نصب آن
 3. باربری زیاد در کفراژبندی دال های بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت
 4. عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند