سفارت سابق ژاپن

این پروژه در نبش کوچه پنجم بخارست ( محل سابق سفارت ژاپن) در زمینی به متراژ تقریبی ۶۰۰ متر مربع واقع شده است. ارتفاع گود این کارگاه ۳۲ متر می باشد. شرکت تسکو تامین کننده پلکان موقت کارگاهی در این پروژه بوده است. محصول مورد استفاده در این پروژه، پلکان ۸ پایه زودبست تولید کارخانه تسکو می باشد.

Related posts