طراحی و مهندسی

خانه / طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

یکی از مهمترین فاکتورهای ارایه خدمات در شرکت های بخش ساختمانی سفارشی سازی محصولات برای یک پروژه خاص می باشد. این امر باعث میگردد محصول مورد ارایه کاملا متناسب با نیازهای پروژه مورد نظر طراحی و اجرا گردد. یکی از بزرگترین مزایای شرکت تسکو در این بخش ارایه خدمات مختص پروژه در داخل کارگاه با وجود تیم اجرایی و مهندسین با تجربه است. خدمات طراحی و مهندسی شرکت تسکو را می توان در قالب های زیر دسته بندی نمود:

بازدید از سایت و برگزاری جلسات با مدیران

در ابتدا تیم مهندسین شرکت تسکو طی جلسه ای که در کارگاه پروژه مورد نظر برگزار می گردد به بررسی نکات اجرایی کار و نیازهایی که کارفرما ارایه می دهد بحث و گفتگو می کنند . این امر موجب می شود تمام نکات اجرایی از زوایای مختلف مورد بررسی و بحث قرار گیرند. از سویی با حضور مدیران مسایلی همچون مبحث مالی و نحوه قرارداد و نوع خدمات پس از فروش نیز تعیین و طی قرارداد امضا می گردد تا کلیه مسایل برای مدیران و مهندسین روشن و مکتوب شوند.

ارایه نقشه های اجرایی

پس از برگزاری جلسه با کارفرمایان تیم فنی تسکو اقدام به محاسبات و ارایه نقشه های دقیق اجرایی می کنند. این نقشه ها شامل کلیه دیتایل هی اجرایی و نحوه چیدمان داربست ها و پلکان ها به گونه ای هستند که یک کارگر ساده به راحتی میتواند چیدمان کامل داربست را انجام دهد.

بازدید های دوره ای

بنا به درخواست کارفرما تیم اجرایی شرکت تسکو بازرس هایی را در دوره های ادواری جهت بازدید از داربست ها و بررسی اتصالات آن جهت جلوگیری از حوادث غیر مترقبه به سایت کارگاهی ارسال می کند. این بازرسی ها در دوره های سه ماهه و شش ماهه انجام می پذیرد.