نیروگاه_گاز

نیروگاه گازی عسلویه-مپنا

نیروگاه گازی عسلویه یکی از بزرگترین نیروگاه‌های گازی ایران می‌باشد که ظرفیتی معادل ۹۴۵ مگاوات را داراست. این نیروگاه در منطقه ویژه پارس جنوبی است. در ساخت این پروژه از پلکان موقت دسترسی هشت‌پایه زودبست تولید کارخانه تسکو استفاده شده است. ارتفاع تقریبی این پلکان‌ها ۳۴ متر جهت دسترسی کارگران به قالب های بتن در نظر گرفته شده است.

Related posts