زودبست_ایران_مال

هتل ایران مال-لیندر آلمان

هتل ایران مال با مساحت ۱۷۰۰۰۰۰ متر مربع یکی از بزرگترین مجموعه های اقامتی و گردشگری ایران می باشد. این پروژه از سال ۱۳۹۰ شروع گردیده که تا این زمان بالغ بر ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. در این پروژه چندین شرکت از کشورهای ایران ؛ ترکیه و آلمان همکاری هایی را با یکدیگر داشته اند . نمای این هتل به صورت تمام شیشه طراحی و اجرا خواهد شد که تامین داربست های ایمن به ارتفاع ۱۲۰ متر را شرکت تسکو به عهده داشته است. در تصاویر به وضوح نوع مهار بندی ها و سیستم دسترسی نشان داده شده است.

Related posts