پلکان موقت-برج مهرآفرین

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. مشخصات فنی و ویژگی های کلیه المانها از قبیل ابعاد ، اندازه ، موقعیت پله ها ، جانپناه ، پاگرد ، مهارها ، پایه ها و… مطابق جزئیات مندرج در کاتالوگ طراحی و پیش بینی شده است در این پروژه شرکت تسکو تامین کننده و تولید کننده پبکلن های موقت کارگاهی بوده است که به علت ارتفاع بالا ، محاسبات و نفشه های اجرایی توسط مهندسین مجرب و با تجربه صورت پذیرفت. مهار بندی و نقاط اتصال پلکان به سازه اصلی بنا با دقت تمام انجام گرفت

Related posts