پل باقرشهر-شهرداری تهران

در راستای گسترش بهشت‌زهرا تفاهم‌نامه‌ای بین مدیریت شهری تهران و باقرشهر تنظیم شد که طی آن مدیریت شهری تهران تعهداتی را نسبت به باقرشهر برعهده گرفت. در راستای این طرح شهرداری باقرشهر با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان اراضی معارض احداث پل غیر همسطح سه راه باقرشهر را تملک کرده است. شرکت تسکو در این پروژه عهده دار تامین قالب های فلزی در بخش پایه های اصلی پل بوده است. این پروژه در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است.

Related posts