پل کهریزک-شهرداری تهران

این منطقه مربوط به جاده قدیم قم است و یک بار ترافیکی سنگین حمل و نقلی در آنجا وجود دارد. از طرفی نیز منطقه شورآباد یک منطقه صنعتی بسیار پرتردد است. با توجه به اینکه منطقه شورآباد یک منطقه صنعتی با گذر هم‌سطح با جاده اصلی قم است، سطح ایمنی این منطقه پایین، بار ترافیکی آن سنگین و آمار تصادفات بالاست. دو پل در این منطقه در دست ساخت بوده است که یک پل آن در خردادماه ۱۳۹۳ تحویل داده شد و از طریق آن بلوار شهید بهشتی در منطقه کهریزک به اتوبان قم متصل شد. با وجود این دو تقاطع هم‌سطح بخش عمده‌ای از ایمنی پایین منطقه برطرف شده و از بار ترافیکی سنگین آن کاسته می‌شود.

شرکت تسکو داربست ها و قالب های بتن این پروژه را تامین نموده است.

Related posts