تصفیه خانه های آب کفل و ناصریه-کیسون

تصفیه خانه های آب کفل و ناصریه-کیسون

تسکو با فراهم نمودن تجهیزات ساختمانی اعم از قالب بتن، قالب خاص بتن، اسکافولد (داربست) و متعلقات قالب بندی امکان پیشرفت این پروژه را تا مرحله ۶۰ در صدی فراهم ساخته است. این پروژه شامل دو تصفیه خانه در شهرهای کفل و ناصریه عراق می باشد. این تصفیه خانه های آب شامل کلاریفایر،  جی اس تی تانک، و ساختمان شیمیایی می باشند. پروژه در نوامبر سال ۲۰۱۳ به پایان رسید.

Related posts