تصفیه خانه های آب کفل و ناصریه-کیسون

تصفیه خانه های آب کفل و ناصریه-کیسون

تسکو با تکمیل سفارش شرکت کیسون شامل تجهیزات ساختمانی اعم از قالب بتن ،قالب خاص بتن ،اسکافولد و متعلقات قالب بندی امکان پیشرفت این پروژه را تا مرحله ۶۰ در صدی که در تصاویر بالا ملاحظه می نمایید فراهم ساخته است. این پروژه شامل دو تصفیه خانه در شهرهای کفل و ناصریه عراق می باشد. این تصفیه خانه های آب شامل-کلاریفایر- جی اس تی تانک-ساختمان شیمیایی می باشند و پروژه در نوامبر سال ۲۰۱۳ به پایان رسید.

Related posts