پلکان موقت با داربست - برج مهرآفرین

پلکان موقت با لوله داربست

پلکان موقت - برج مهرآفرین

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. داربست زودبست به دلیل ایمن، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. مشخصات فنی و ویژگی های کلیه المانها از قبیل ابعاد، اندازه، موقعیت پله ها، جانپناه، پاگرد، مهارها، پایه ها و… مطابق جزئیات مندرج در کاتالوگ طراحی و پیش بینی شده است. در این پروژه شرکت تسکو تامین کننده و تولید کننده پلکان های موقت کارگاهی بوده است که به علت ارتفاع بالا، محاسبات و نقشه های اجرایی توسط مهندسین مجرب و با تجربه صورت پذیرفت. مهار بندی و نقاط اتصال پلکان به سازه اصلی بنا با دقت تمام انجام گرفت.

پلکان موقت کترگاهی
پله موقت با داربست زودبست
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2