قالب بتن پل ارتباطی ماهشهر

قالب بتن - پل ماهشهر

قالب بتن پل ارتباطی ماهشهر

تسکو طراحی و ساخت قالب های خاص از پروژه پل ارتباطی ماهشهر را نیز به عهده داشته که در ادامه شاهد تصاویری از آن خواهید بود.

قالب بتن پایه پل ماهشهر
قالب بتن ستون پل ماهشهر
قالب فلزی بتن ستون پل
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2