پل ارتباطی ماهشهر

قالب بتن - پل ماهشهر

پل ارتباطی ماهشهر

تسکو طراحی و ساخت قالب های خاص از پروژه پل ارتباطی ماهشهر را نیز به عهده داشته که در ادامه شاهد تصاویری از آن خواهید بود.

قالب بتن - پل ماهشهر
قالب بتن - پل ماهشهر
قالب بتن - پل ماهشهر
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2