اصول قالب بندی پی ها و فونداسیون اصول قالب بندی پی ها و فونداسیون

اصول قالب بندی پی ها و فونداسیون  
براي قالب‌بندي پي‌ها، از آنجاکه ظاهر کار به دليل زيرزميني بودن به ندرت داراي اهميت است، براي ساخت آنها مي‌توان از مصالح قديمي يا دست دوم سالم يا مصالح بنايي مثل آجر استفاده کرد. در بسياري موارد در مجاورت خاک‌هاي چسبنده با پايداري مناسب که مي‌توان ترانشه قائم ايجاد کرد قالب‌بندي کاملاً حذف شده و از خود خاک به عنوان قالب استفاده مي‌شود. در اين حالت استفاده از روکش‌هايي که مانع از مکيده شدن شيره بتن توسط خاک شوند ضروري است. اما در صورت متخلخل و يا غير چسبنده بودن خاک، حفاري غير دقيق تا کف گود انجام مي‌شود و سپس جداره هاي گود را با مصالحي همچون تخته، صفحات فلزي پيش‌ساخته، آجر و ... قالب‌بندي مي‌کنند.
 
الف) پي ديوارها
 
پي ديوارها چون معمولاً عمق کمي دارند فشار جانبي بتن تازه در آنها نسبتاً کم است و مهاربندي لازم شکل ساده‌اي دارد.
 
ابتدا صفحات يک سمت قالب متناسب با راستا و تراز صحيح تنظيم شده و در مکان خود ثابت مي‌شوند. پس از نصب قالب‌هاي يک سمت، قالب‌هاي سمت ديگر توسط فاصله نگهدارها هم راستا شده و در مکان خود ثابت نگه داشته مي‌شوند.
 
در مورد ديوارها با پي‌هاي عميق‌تر، براي مقاومت در برابر فشار بتن به مهاربندي بيشتري احتياج است و اين قالب‌ها بيشتر شبيه قالب‌هاي ديوار ساخته مي‌شوند.
چنانچه زمين تکيه‌گاه پي شيب‌دار باشد آن را مي‌توان همانند شکل‌هاي زير به صورت پله‌هاي طولي قالب‌بندي کرد.
 
 
ب) پي ستون‌ها (منفرد)
 
قالب پي‌هاي منفرد ستون‌ها، جعبه‌هاي بدون کف هستند. اين قالب‌ها از چهار تکه ساخته مي‌شوند، دو تکه انتهايي و دو تکه جانبي. تکه‌هاي انتهايي مطابق با ابعاد دقيق پي و تکيه‌هاي جانبي کمي بلندتر ساخته مي‌شوند.
 
تراز صحيح بتن را مي‌توان با علامتي روي بدنه قالب مشخص ساخت و نيازي نيست که قالب دقيقاً هم ارتفاع پي مورد نظر ساخته شود. براي کار گذاشتن ميلگردهاي انتظار مي‌توان بر روي قالب‌هاي جعبه‌اي شکل يک شابلون نصب کرد. در برخي موارد لازم است تا پي منفرد ستون‌ها به صورت پله‌اي ساخته شود.
 
در صورت استفاده از بتني با اسلامپ پايين و سفت‌تر و يا بتن‌ريزي در دو مرحله تحتاني و فوقاني مي‌توان قالب‌هاي رويي را که به منظور جلوگيري از بيرون زدن بتن از فاصله دو جعبه تعبيه شده‌اند حذف کرد. اما در غير اين صورت علاوه بر لزوم وجود آنها لازم است تا کل سيستم با وزنه‌‌گذاري در مقابل زيرفشار اعمالي از سوي بتن تازه به کف قالب‌هاي رويي حمايت گردد. استفاده از بتن سفت‌‌تر و زمان‌بندي مناسب از نظر اجرا بيشتر قابل توصيه است.
 
ج) پي هاي شيبدار
 
پي شيبدار شبيه يک هرم ناقص است که بر روي سکويي هم اندازه قاعده خود قرار مي‌گيرد. قاعده پي‌هاي شيبدار به روش پي‌هاي منفرد ساخته مي‌شود. بخش شيبدار بر روي قالب‌هاي سکوي تخت قرار مي‌گيرد و به صورت چهار تکه ساخته مي‌شود. دو تکه جانبي و دو تکه انتهايي که همگي ذوزنقه‌اي شکل هستند. همانند قالب پي‌هاي منفرد ستون دو تکه انتهايي دقيقاً داراي ابعاد پي خواهند بود ولي قسمت‌هاي جانبي مي‌توانند بلندتر و داراي شکل مستطيلي و يا نامنظم باشند. به دليل وجود زيرفشار اعمالي بر قسمت‌هاي شيبدار قالب از جانب بتن تازه لازم است تا کل سيستم قالب‌بندي براي مقابله با اين زيرفشار مهار شود.
 
 
پي هاي باسکولي
از پي‌هاي باسکولي يا کلاف‌دار جهت انتقال بخشي از بار يک پي منفرد به پي ديگر با تعبيه يک تير (کلاف) قوي بين دو پي استفاده مي‌شود. در صورتي که بتوان تير يا کلاف را بعد از پي‌هاي منفرد بتن‌ريزي کرد مي‌توان قالب تير را بر روي بخش‌هاي بتن‌ريزي شده قبلي قرار داد. در حالتي که لازم است پي‌هاي منفرد و کلاف بتني به صورت يکپارچه بتن‌ريزي شوند قالب آنها شبيه پي‌هاي پله‌اي خواهد بود. در اين موارد گاهاً لازم است جعبه قالب پي‌ها براي ايجاد قالب تير برش داده شود.
 

 

 

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه و جزئیات اجرائی در خصوص قالببندی انواع ستون با واحد فنی شرکت تسکو تماس حاصل نمائید .
تلفن : 22220999              همراه : 09124050650

 


بازدید : 9848
رینگر Ringer
Zoodbast زودبست
ulma
وبلاگ شرکت تسکو weblog
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT