میزان بارگذاری در سیستم داربست بندی بریو میزان بارگذاری در سیستم داربست بندی بریو

بارپذیری

بارپذیری ها از این پس با توجه به آزمایشات  و محاسبات مختلف بر روی هر کدام از اعضای مختلف و پیکربندی های نشان داده شده ، ارائه شده است .

ضرایب اطمینان را در زیر ملاحظه می کنید :

مقدار در نظر گرفته شده در ازمایش : ضریب اطمینان2

مقدار محاسبه شده :

ضریب اطمینان 1/5

پایه های قابل رگلاژ

بارهایی که در زیر آمده برای پایه های قابل رگلاژ با حداکثر ارتفاع (حداقل همپوشانی ) می باشد ، به استثنای پایه قابل رگلاژ با چرخ که حداقل ارتفاع (حداکثر همپوشانی ) آن در نظر گرفته شده است . این مقادیر شامل :

 

پایه قابل رگلاژ با چرخ

پایه قابل رگلاژ گردان

پایه قابل رگلاژ1

پایه قابل رگلاژ 5/0

 

 

 

 

 

850 da N

 3000 da N

3000 da N

4000 da N

 

 
     زیرپایی ها

بارپذیری ( daN/m) مطابق با  EN 12811-1

طول (mm)

 

1500

2000

2500

3000

600

کلاس 6

600

کلاس 6

450

کلاس 5

300

کلاس 5

زیرپایی فلزی

600

کلاس 6

450

کلاس 5

300

کلاس 4

200

کلاس 3

زیرپایی دریچه دار

600

کلاس 6

600

کلاس 6

450

کلاس 5

300

کلاس 4

زیرپایی مکمل

اندازه و شماره زیرپایی های فلزی

 

زیرپایی مکمل

زیرپایی

 

0

9

3000

 

 

 

 

طول (mm)

1

7

2500

0

6

2000

1

4

1500

0

3

1020

0

2

700

 

اندازه و شماره زیرپایی فلزی و زیرپایی دریچه دار

 

زیرپایی مکمل

زیرپایی

زیرپایی دریچه دار

 

0

7

1

3000

 

 

 

طول (mm)

1

5

1

2500

0

4

1

2000

1

2

1

1500

0

1

1

1020

0

0

1

700

توجه : استفاده بقیه اعضا مثل مهار BP ، بار مجاز زیرپایی بر روی عناصر تکیه گاهی را محدود می کند .

 

 

زیرپایی های دیگر

زیرپایی گوشه 

 
 

زیرپایی گوشه 320 ـــــــــ بارپذیری => 100 daN

زیرپایی گوشه 640 ـــــــــــ بارپذیری = > 200 daN

زیرپایی پخ دار

 
 

بار منفرد = >  150 daN

بار گسترده = > 200 daN/m2

زیرپایی 500 آلومینیومی

 
 

بار منفرد = > 100 daN

بار گسترده =>  100 daN/m2 ( بار گسترده یکنواخت --- 150 daN )

 

 

 


بازدید : 5584
رینگر Ringer
Zoodbast زودبست
ulma
وبلاگ شرکت تسکو weblog
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT