دومین روز حضور تسکو - اولما در نمایشگاه ساختمان 93


گزارش تصویری زیر نمایانگر استقبال گسترده بازدید کنندگان در دومین روز حضور تسکو-اولما در نمایشگاه صنعت ساختمان  93 میباشد.

این مجموعه تا تاریخ 22 مرداد 93 پذیرای شما علاقه مندان در طبقه دوم سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی می باشد.

نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
نمایشگاه ساختمان,قالب بتن,داربست فلزی,داربست,تجهیزات ساختمانی
بازدید : 5473
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT