سومین روز حضور تسکو -اولما در نمایشگاه ساختمان 93


تیم فنی اولمای اسپانیا در روز سوم نمایشگاه صنعت ساختمان 93 به تسکو پیوست و در شرح چگونگی و اجرای پروژه ها یاری رساند.

لازم به ذکر است که چهارشنبه 22 مرداد 1393 روز پایانی این نمایشگاه می باشد.

نمایشگاه ساختمان 93
نمایشگاه ساختمان 93
نمایشگاه ساختمان 93
نمایشگاه ساختمان 93
نمایشگاه ساختمان 93
بازدید : 5054
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT