بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از غرفه تسکو-اولما(ULMA)


چهارمین روز از نمایشگاه صنعت ساختمان 93 افتخاری بزرگ برای مجموعه تسکو-اولما"ULMA"در پی داشت. وزیر محترم راه و شهر سازی جناب آقای دکتر آخوندی با بازدید از غرفه تسکو-اولما "ULMA" موجب خرسندی و افتخار این مجموعه گردیدند.

در این بازدید مهندس فروغی راد مدیریت مجموعه به شرح چگونگی مشارکت تسکو با همتای برون مرزی خود اولما"ULMA" پرداختند و به بستر سازی جهت گسترش هر چه بیشتر این همکاری در آینده اشاره نمودند.

در پایان ضمن تشکر ویژه از کلیه بازدیدکنندگان محترم، امید به دیدار شما دوستان در نمایشگاه های آتی که در همین تارنما اطلاع رسانی می گردد را داریم.

بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن
بازدید وزیر راه و شهر سازی,نمایشگاه صنعت ساختمان ,تجهیزات ساختمانی,قالب بتن

 

بازدید : 10833
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT