طراحی و اجرای سیستم دسترسی کوره Olefin توسط شرکت تسکو- کارفرما:پتروشیمی جم 
 
 

پتروشیمی جم پس از همکاری های متعدد با شرکت تسکو، این بار در زمینه طراحی و اجرای داربست، جهت دسترسی به کوره Olefin و تعمیر آن با این شرکت همکاری نموده است.

ابعاد تقریبی این کوره 3×24 متر با ارتفاع 15 متر می باشد. مشاورین تسکو ، پس از بازدید و بررسی این کوره، داربست های بریو را که انعطاف بالایی در سازگاری با فرم کوره را دارا هستند پیشنهاد داده و طرحی مبنی بر نحوه چیدمان و چگونگی استفاده از داربست جهت سهولت دسترسی در این کوره ، به پتروشیمی جم ارائه داده و اقدام به نصب این داربست ها نموده است. با توجه به عرض کم این کوره دسترسی به ارتفاع های مختلف آن بسیار دشوار بوده است که پس از نصب این داربستها بسیاری از مشکلات دسترسی رفع گردید و محیطی ایمن را جهت کار کارگران ایجاد نمود. این داربست عرضی در حدود 75 سانتیمتر داشته و جهت رسیدن به ارتفاع مورد نظر در برخی نقاط به دیواره کوره مهار شده است تا ایمنی بالاتری را درجذب نیروهای وارده به خود داشته باشد و پایداری خود را حفظ نماید.

تصاویر زیر طرح های پیشنهادی و عکس های اجرا شده این داربست ها می باشد.


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست 

عکس : سه بعدی نوع اجرای داربست


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست

عکس : شبیه سازی ابعاد اجرایی داربست


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست


عکس : نمایی از داخل کورهOlefin


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست

عکس : داربست اجرا شده در کوره


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست


عکس : نحوه استفاده از داربست های کوره

 


چهار پایه متحرک,قالب بتن,دسترسی موقت,طراحی,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست

عکس : داربست اجرا شده در کوره

بازدید : 9755
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT