قالب تونل قالب تونل


 


جهت لاينينگ مجراها، كالورتها، تونلهاي انحرافي و شفتها از قالب‌هاي تونلي استفاده مي‌گردد.
قالب بتن
قالب‌هاي تونلي به لحاظ باز و بسته شدن به دو گروه تقسيم مي‌شوند:                          
1- قالب‌هاي هيدروليكي
2- قالب‌هاي مكانيكي
 
در قالب‌هاي هيدروليكي باز و بسته شدن سگمنتهاي قالب با استفاده از جكهاي هيدروليكي و در قالب‌هاي مكانيكي با استفاده از جك‌هاي دستي يا روغني انجام مي‌پذيرد. معمولاً‌در مقاطع بزرگ از سيستم هيدروليك استفاده مي‌گردد و اين امر به دليل سنگين بودن سگمنتها مي‌باشد و استفاده از هيدروليك در قالب‌‌هاي كوچك به لحاظ فني دشوار بوده و در قسمت‌هاي داخلي قالب تونل ايجاد محدوديت خواهد كرد. لاينينگ يك مجرا معمولاً به صورت دومرحله‌اي مي‌باشد. ابتدا لاينينگ كف با استفاده از قالب يا شابلون كف و سپس لاينينگ سقف و ديوار انجام مي‌پذيرد.
 

 

قالب بتن

 

قالب بتن

 

قالب بتنبازدید : 26350
رینگر Ringer
Zoodbast زودبست
ulma
وبلاگ شرکت تسکو weblog
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT