مجموعه پلکانهای دسترسی


در ادامه تعدادی از پروژه های سیستم دسترسی زودبست که توسط شرکت تسکو اجرا شده است ، به شرح زیر ارایه می گردد.
1-پروژه بانک آینده :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
2-پروژه مجتمع تجاری چهارسو :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
3-پروژه برج های دوقلوی شهرک غرب :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
4-پروژه مجتمع تجاری گل ولیعصر :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
5-پروژه مسکن و شهر سازی :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
6-پروژه ست سا :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
بازدید : 14707
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT