سیستم دسترسی پتروشیمی آریاساسول


پروژه سیستم های دسترسی موقت پتروشیمی آریاساسول یکی دیگر از اقدامات تسکو در تامین دسترسی های موقت بوده که این بار با سیستم زودبست(BRIO) مرتفع گردید و اجرایی شد. در تصاویر سعی شده بخشی از تنوع در چیدمان این سیستم منعکس شود.
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی

حضور گرم تیم فنی تسکو در مراحل اجرای پروژه

تیم فنی تسکو با حضور مستمر خود طی مراحل اجرای پروژه ، اطلاعات مفید فنی خود در رابطه با این سیستم را در اختیار مجموعه آریاساسول قرار داده و همچنین در صورت نیاز بازدید های دوره ای از این سیستم را در دستور کار خود قرار داده تا امکان بهره برداری هر چه بهتر را برای مشتریان خود فراهم آورد.

 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
 پلکان موقت,داربست,دسترسی ایمن,پتروشیمی
بازدید : 12982
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT