‍‍پروژه فرمانیه-پلکان ۸ پایه


  • عنوان پروژه: پروژه فرمانیه 

  • نوع سیستم: زودبست - پلکان ۸ پایه

  • کارقرما: 

  • پیمانکار: 

  • محل پروژه: فرمانیه- تهران

  • نوع کاربری : پلکان دسترسی  

داربست متحرک,داربست,زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. در این پروژه شرکت تسکو عهده دار تامین پلکان موقت هشت  پایه جهت تردد افراد و بار بوده است.

داربست متحرک,داربست,زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,

پلکان های موقت در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و ارائه می شوند. در این پروژه بنا به میزان بارپذیری و محدودیت های نصب ، از پلکان موقت هشت پایه زودبست که تولید کارخانه تسکو می باشد استفاده شده است. برخی از ویژگی های فنی این پلکان را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:

داربست متحرک,داربست,زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,داربست متحرک,داربست,زودبست,داربست زودبست,پلکان,پلکان دسترسی,برجک متحرک,راه پله,دسترسی,

 

 

بازدید : 5428
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT