پروژه های در حال انجام


 

 


توسعه میدان گازی  بصره - عراق
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
تصفیه خانه های آب کفل و ناصریه - عراق
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
سد ابوصخیر - نجف - عراق
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی

پل های ارتباطی باقر شهر

قالب خاص بتن,قالب پل بتن,قالب بتون,قالب بتن,بتن,بتون
قالب خاص بتن,قالب پل بتن,قالب بتون,قالب بتن,بتن,بتون
قالب خاص بتن,قالب پل بتن,قالب بتون,قالب بتن,بتن,بتون
قالب خاص بتن,قالب پل بتن,قالب بتون,قالب بتن,بتن,بتون
قالب خاص بتن,قالب پل بتن,قالب بتون,قالب بتن,بتن,بتون
پل های ارتباطی کهریزک

قالب بتن,تجهیزات ساختمانی,بتن,قالب مدولار ,قالب خاص بتونی,جک ساختمانی,داربست چکشی,پلکان موقت,داربست

قالب بتن,تجهیزات ساختمانی,بتن,قالب مدولار ,قالب خاص بتونی,جک ساختمانی,داربست چکشی,پلکان موقت,داربست
قالب بتن,تجهیزات ساختمانی,بتن,قالب مدولار ,قالب خاص بتونی,جک ساختمانی,داربست چکشی,پلکان موقت,داربست
قالب بتن,تجهیزات ساختمانی,بتن,قالب مدولار ,قالب خاص بتونی,جک ساختمانی,داربست چکشی,پلکان موقت,داربست
قالب بتن,تجهیزات ساختمانی,بتن,قالب مدولار ,قالب خاص بتونی,جک ساختمانی,داربست چکشی,پلکان موقت,داربست

 

پلکان موقت دسترسی

برج محمودیه

داربست بندی,راه پله موقت,پله کارگاهی,دسترسی کارگاهی,داربست,پلکان موقت
داربست بندی,راه پله موقت,پله کارگاهی,دسترسی کارگاهی,داربست,پلکان موقت
داربست بندی,راه پله موقت,پله کارگاهی,دسترسی کارگاهی,داربست,پلکان موقت
داربست بندی,راه پله موقت,پله کارگاهی,دسترسی کارگاهی,داربست,پلکان موقت
داربست بندی,راه پله موقت,پله کارگاهی,دسترسی کارگاهی,داربست,پلکان موقت

 

 

پل بزرگ شاهرود - راه آهن قزوین ، رشت

بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی

 

 


پل لالی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی
بتون,پروژه بتن,قالب بتن خاص,جک سقفی,قالب بتن,سازه بتنی



 

بازدید : 52107
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT