قالب های مدولار فلزی

استفاده از قالبهای مدولار در اجرای کلیه پروژه های بتنی بسیار اقتصادی می باشد. زیرا اولا این قالبها به دفعات قابل مصرف می باشند و ثانیا از قالبهای مدولار برای قالب بندی کليه المانهای بتنی از قبیل ستون ، تیر ، دال ، فونداسیون و غیره می توان استفاده کرد. رویه این پانل ها از ورق های فولادی ۳ میلیمتر و تسمه های پانچ شده پیرامون پانل به ضخامت ۵ میلیمتر و تسمه های سخت کننده پانل از ورق ۳ یا ۴ میلیمتر می باشد. این پانل ها دارای ابعاد با مضرب ۵ سانتیمتر می باشند که عرض آنها از ۱۰ الی ۵۰ سانتیمتر متغییر است و در طولهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر تولید می گردند . پانل هائی نیز با رویه ای سوراخدار به منظور عبور میان بولتها تولید می گردد که بیشتر در قالب بندی دیوارها کاربرد دارند. پانل های تولیدی شرکت تسکو در دو نوع تسمه ۵ سانت و ۶ سانت تولید و عرضه میگردد که یک متر مربع قالبهای تسمه ۵ سانت ۳۸٫۵ کیلوگرم و قالبهای تسمه ۶ سانتیمتر ۴۴ کیلو گرم می باشد. این شرکت قادر به تحویل قالبهای مدولار با ابعاد و اندازه های مورد نیاز در اسرع وقت می باشد.قالب های مدولار فلزی عمدتا در چهار دسته کلی زیر کاربرد دارند:

قالب مدولار فلزی دیوار:

قالب بندی دیوار های دو طرفه به طور معمول با پانل های مدولار فلزی انجام می پذیرد. طراح قالب بندی این نوع از دیوار ها باید همواره به سه نکته مهم توجه خاص داشته باشد : مهار فشار جانبی بتن مقدار ارتفاع دیوار پایداری کل مجموعه قالب بتن قالب بندی دیوار دو طرفه از اجزای زیر تشکیل شده است :
۱- پانل های مدولار با ابعاد مختلف که توسط گوه ها به یکدیگر متصل می شوند. این پانل های فلزی از یک ورق که تسمه ها به دور آن جوش داده شده اند تشکیل یافته است.
۲-.بولت ها و میان بولت های آب بند که جهت انتقال فشار جانبی بتن را به اجزای دیگر سیستم قالب بندی منتقل می کنند. این میان بولت ها از سوراخ های ایجاد شده روی پانل ها عبور کرده و توسط واشر کاس و مهره خروسکی به سولجر و سپس با استفاده از واشر دولوله و مهره خروسکی به جک های پشتبند عمودی متصل می شوند. مطلوب ترین فواصل جای گیری آنها به جهت پایداری کامل و انتقال نیروی بهتر در محور افقی ۱ متر و در محور عمودی ۵ متر می باشد.
۳- لوله های داربستی که به صورت افقی از یکدیگر ۵ . ۵ متر فاصله دارند و توسط گیره متوسط به پانل ها متصل می شوند.
۴- سولجر ها که با فاصله ۱ متر در محور عمودی با هم فاصله دارند جهت مهار نیروی هیدروستاتیکی می باشند.
۵-بولت های عصائی که به وسیله مهره خروسکی و واشر کاس به سولجر اتصال پیدا می کنند و سولجر را به لوله داربستی یا پشتبند افقی متصل می کند.

قالب مدولار فلزی سقف:

جهت قالب بندی سقف های به صورت تیر ودال عموما از قالب های مدولار فلزی استفاده می گردد. قالب بندی تیرها معمولا” از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکیل می شوند . قطعه کف تیر را اصطلاحا « کف پوتر» و قطعات جانبی را « آویز » می نامند . معمولا” ابتدا قالب کف پوتر به روی شمع یا داربست قرار می گیرد و سپس آویزها به روی کف پوتر متصل می شوند. به منظور پایداری داخلی و پایداری خارجی تیرها از پشت بندهای خاص استفاده می شود که اصطلاحا”« دستک تیر» می نامند .در تیرهای با ارتفاع بیش از ۵۰ سانتیمتر حدالامکان از میان بولت به منظور تامین پایداری داخلی قالب تیر استفاده می شود .

قالب مدولار فلزی ستون:

امکان قالب بندی مقاطع متنوع ستون چهار ضلعی با سایزهای محدودی از قالب مدولار فلزی ، این قالب را بهترین گزینه برای ستون های چهار ضلعی می نماید.
در اجرای ستون های بتنی با مقاطع مربع و یا مستطیل سرعت بتن ریزی بالا بوده و در عین حال سطح مقطع درگیر با بتن نسبت به دیوار ها بسیار کمتر است. در نتیجه فشار هیدرواستاتیکی وارده به قالب ها بیش از سایر قالب های دیوار و یا مقاطع دیگر می باشد لذا در اجرای ستون های بلند در فواصلی مشخص دریچه های تزریق بتن جایگذاری می شود تا بتن ریزی و ویبراسیون را تسهیل بخشد. در این خصوص شرکت تسکو پانل های دریچه داری برای این منظور را تولید و ارائه میدهد.

قالب مدولار فلزی فونداسیون:

اجرای قالب بندی کلیه پی ها و فونداسیون ها اعم از فونداسیون منفرد ، نواری ، رادیه ، باسکولی ، پی های شیبدار ، شناژ ها ، سکو و پدستال ها و … با استفاده از قالب های مدولار بسیار ساده ، اقتصادی و سریع می باشد .
از ترکیب و اتصال پانل های فلزی ، لوله های پشت بند ، اتصالات از قبیل پین و گوه ، گیره لوله به قالب ، نبشی پانچ شده و کاربرد کنجهای داخلی ، کنجهای بیرونی و فیلر ها می توان انواع فونداسیون را قالببندی و اجرا نمود .
در عین حال باید توجه داشت فونداسیون پرحجم ترین و سنگین ترین بخش سازه بتنی می باشد و حجم زیاد بتن و سرعت پرشدن قالب منجر به فشار جانبی بتن و نیروی بالارانش می گردد و همواره می بایست سه مورد زیر مدنظر قرار گیرد .
الف-پایداری مجموعه قالب
ب-دفع نیروی هیدرو استاتیک و فشار جانبی بتن
ج-دفع نیروی بالا رانش یا Uplift
با استفاده از میان بولت ها ، قطعات مدفون ، پشت بندهای مورب ، اتصالات کابلی و کششی ، جک های شاقول کننده می توان در پایدارسازی مجموعه قالب و دفع نیروهای جانبی بتن و بالارانش بهره برد .