داربست مدولار

داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید.

داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید. داربست مدولار یک سیستم از پیش ساخته شده است که بر اساس گوه یا متصل کردن لوله ها بوجود می آید.

داربست چکشی

این نوع داربست از پایه های قائم و مهار های افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. عضوهای قائم این نوع داربستها در طولهای سه ، دو و نیم ، دو ، یک و نیم و یک متر تولید می شوند و با قرار دادن سرجکهای قابل رگلاژ در قسمت بالایی و پایه جکهای قابل رگلاژ در قسمت پائين داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین میسر خواهد شد. مزایای استفاده از داربست های چکشی به شرح ذیل می باشد:

 • سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات
 • قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدودیت
 • عدم نیاز به مهار بندی در ارتفاع های زیاد
 • قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمان ها و یا تأسیسات پالایشگاهی و غیره
 • باربری زیاد در کفراژ بندی دالهای بتنی
 • عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
 • سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات
 • قابل استفاده در کفراژبندی قوسی شکل

داربست مثلثی:

این داربست ها دارای فریم های مثلثی شکل است که با استفاده از اتصالات نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. از این داربست ها در کفراژ بندی دال ها و تیر ها در بخش ساختمانی و پروژه های عمرانی (مانند پل ها) استفاده می شود. فریم های این داربست در سه ابعاد پنجاه سانتی ، هفتاد و پنج سانتی و یک متری تولید و ارائه می گردند. با قرار دادن سرجک های قابل رگلاژ در بخش فوقانی سیستم ، داربست قابل استفاده در هر ارتفاعی می گردد. عرض کلیه فریم ها یک متر و بیست سانتی است که می تواند در مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد. مزایای استفاده از داربست های مثلثی عبارتند از:

 • سرعت فوق العاده در نصب
 • عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات و سهولت نصب آن
 • باربری زیاد در کفراژبندی دال های بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت
 • عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند