آخرین مراحل اجرایی پل بزرگ شاهرود


همان گونه که در تصاویر زیر ملاحظه می نمایید یکی دیگر از پروژه های افتخار آفرین و ملی که تسکو نقش تامین ملزومات ساختمانی آن از قبیل قالب ساده بتنی ، قالب کمانی ، قالب خاص بتنی و داربست های چکشی آن را داشته در مراحل پایانی ساخت به سر می برد.

داربست چکشی ,تسکو,پل شاهرود
 , داربست چکشی ,تسکو ,پل شاهرود
قالب کمانی ,داربست چکشی
قالب بتون ,قالب ساده

 

بازدید : 13226
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT