کارگاه آموزشی در وزارت جهاد کشاورزی


در راستای آشنا نمودن بیشتر مجریان طرح های سازندگی در کشور ، تسکو طی یک کارگاه آموزشی در تاریخ پنجم آذر 1393 به شرح سیستم های نوین داربست بندی قالب بتن و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع پرداخت.

این کارگاه آموزشی ابتدا به صورت کلی چگونگی و راه های پیش برد یک پروژه به صورت ایمن ،اقتصادی ،با کیفیت و سریع را مورد بررسی قرار داد و در ادامه به شرح تخصصی دو گروه روش های نوین قالب بندی و ایمنی کار در ارتفاع پرداخت که در ادامه سر فصل های هر یک از این دو گروه آورده شده است.

 روش نوین داربست بندی,روش نوین قالب بندی,تجهیزات قالببندی,کنفرانس,آموزش
 روش نوین داربست بندی,روش نوین قالب بندی,تجهیزات قالببندی,کنفرانس,آموزش
 روش نوین داربست بندی,روش نوین قالب بندی,تجهیزات قالببندی,کنفرانس,آموزش
 روش نوین داربست بندی,روش نوین قالب بندی,تجهیزات قالببندی,کنفرانس,آموزش
 روش نوین داربست بندی,روش نوین قالب بندی,تجهیزات قالببندی,کنفرانس,آموزش

 این کارگاه آموزشی در دو بخش کلی ارایه شد.

بخش اول - قالببندی در روش های نوین

 فلوچارت کارگاه آموزشی -بخش اول

 در این بخش همانگونه که در دیاگرام فوق ملاحظه مینمایید ابتدا چگونگی و راه های پیشبرد یک پروژه به صورت ایمن ، اقتصادی ، سریع و با کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.

سپس راه حل های سه گانه مطرح شد که شامل سه گروه بهره برداری از :

  • تجهیزات و ماشین آلات
  • منابع انسانی ورزیده و آموزش دیده
  • مهندسی و فرایند های دانش محور

 می شد.

آموزش در زمینه قالب بندی نوین تیتر موضوع مبحث سوم از بخش اول کارگاه آموزشی بوده که خود شامل سه گروه :

  • سیستم های قالب بندی عمودی
  • سیستم های قالب بندی افقی
  • قالب های نوین خاص
  • کاربرد و مزایای سیستم پازلی Mk
می شد.
 فلوچارت بخش دوم
 
بازدید : 9986
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT