توسعه میدان گازی بصره عراق


  • عنوان پروژه : میدان گازی  M B C
  • محل پروژه : بصره - عراق
  • مجری : شرکت  الیمامیه
  • نوع همکاری : تامین قالب بتن ، جک شاقول کننده ، سکوی بتن ریزی ، براکت و ملزومات بتن ریزی
  • زمان : آپریل 2013 تا کنون
  • حجم کل بتن ریزی :               مترمکعب  ،  سطح کل قالب بندی :               متر مربع
  • توضیحات تکمیلی : هدف این پروژه تکمیل و توسعه میدان گازی بصره عراق بوده
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن
داربست,جک ساختمانی,تجهیزات بتن ریزی,قالب بتن

 

بازدید : 14556
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT