ساختمان دربند


زودبست,تجهیزات ساختمانی,داربست,قالب بتن

این پروژه شامل ساختمانی 10 طبقه واقع در دربند می باشد که شرکت تسکو عهده دار تامین داربست نمای ایمن بوده است. پروژه در اوخر سال 1395 شروع و تا اوایل سال 1396 ادامه دارد. ارتفاع این بنا 42 متر از سطح زمین و 30 متر ارتفاع گود مجاور آن می باشد. جهت ایجاد داربست بر روی این نما که مانع عبود و مرور کارگران در گود مجاور نباشد ، مهندسین تسکو پیشنهاد اتصال براکت هایی در ارتفاع سطح زمین و بپایی داربست بر روی آنها را دادند.

زودبست,تجهیزات ساختمانی,داربست,قالب بتن
زودبست,تجهیزات ساختمانی,داربست,قالب بتن

 

بازدید : 3552
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT