اتاق بازرگانی تهران - کیسون

Kayson Bazargani

اتاق بازرگانی تهران - کیسون

تسکو تامین کننده تجهیزات ساختمانی و پلکان موقت پروژه اتاق بارزگانی تهران بوده که در ادامه تصاویری از این پروژه را ملاحظه می نمایید.

Kayson Bazargani
Kayson Bazargani
Kayson Bazargani
تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2