پروژه تصفیه خانه آب شماره 2 اصفهان

قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور زایند آب

پیمانکار: شرکت ساختمانی شیمبار

محل پروژه: منطقه تیران و کرون استان اصفهان

مشخصات طرح:تصفیه و زلال‌سازی آب خام به میزان ۲۱۶ میلیون مترمکعب برای جمعیت تحت پوشش شش میلیون نفر

قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان
قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان
قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان
قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان
قالب بتن - تصفیه خانه آب اصفهان
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2