داربست فلزی نما - هتل رویا

داربست - هتل رویا

داربست فلزی نما - هتل رویا

تسکو در آخرین پروژه جاری خود امکان دسترسی ۷۵۰۰ متر مربعی به نمای هتل رویا واقع در تقاطع بزرگراه همت و اشرفی اصفهانی را فراهم آورده.
در این پروژه داربست زودبست سیستم نما را اجرا کرده است که در ادامه تصاویر و فیلم بخشی از آن را می توانید ملاحظه نمایید.

داربست فلزی - هتل رویا
داربست نما - هتل رویا
داربست - هتل رویا
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2