فروش

فروش

مفهوم فروش در شرکت تسکو صرفا مبادله پول و کالا نیست بلکه کمک به پیمانکاران در فرآیند تصمیم گیری برای نوع قالب فلزی و یا داربست مورد نیاز
همچنین ایجاد انگیزه و تمایل در خریدار و هدایت او در جهت تصمیم گیری برای خرید
ارائه یک محصول مناسب برای یک پروژه از قبیل نیروگاه ها، پالایشگاه ها، بلند مرتبه ها، پل ها و … می تواند بهترین و بالاترین بازدهی را در کیفیت اجرا و صرفه اقتصادی داشته باشد.
در شرکت تسکو فروش کلیه محصولات اعم از قالب بتن، داربست، اتصالات، پلای وود، … بر اساس طراحی و درک که نیاز مشتری می باشد انجام می گردد.
جلب رضایت مشتری در کلیه مراحل طراحی، تولید، حمل و خدمات پس از فروش ارزشمند می باشد و برای هر یک روش های کنترل و رضایت مندی مشتری پیش بینی شده است.
روش های فروش شرکت تسکو به شرح ذیل می باشد:

– فروش اقساطی

فروش قسطی و مرحله ای محصولات قالب بندی بتنی و داربست بسیار متنوع و جذاب برای مشتریان و مجریان ساختمانی می باشد.
در این روش مشتریان با ارائه تضمین های لازم به خریدار در خصوص اطمینان از پرداخت می توانند از شرایط پرداخت مرحله ای استفاده نمایند. مزیت این روش مدیریت منابع مالی پیمانکاران در یک دوره تعریف شده می باشد و پرداخت های آنها به صورت تدریجی باعث می گردد تا فشارهای مالی کاهش یابد.

– فروش به شرط بازخرید Byback

در این روش شرکت تسکو متعهد می گردد کلیه محصولات فروخته شده را پس از پایان پروژه با مبلغ مشخص مجددا بازخرید کند. در سیستم بازخرید مجددا بخشی از سرمایه پیمانکاران احیا می گردد و هزینه های انبارداری، تعمیرات و جابجائی تقریبا از بین می رود.
بعضا نگهداری قالب های فلزی و داربست های ساختمانی در محیط های روباز که در معرض باد و باران قرار می گیرند دچار زنگ زدگی و فرسایش می شدند و پس از مدتی قابل استفاده نمی باشند.