مشاوره

مشاوره قالب بتن

ارائه روش های اجرای سازه های بتنی و بررسی راهکارها و متدهای دسترسی ایمنی با استفاده از انواع قالب های فلزی بتن و داربست های مدولار و پیش ساخته به لحاظ فنی ، کیفی و اقتصادی در قالب جلسات مشاوره از اهداف و وظایف شرکت تسکو می باشد.
مشاوره یک جریان فعال و پویا بین پیمانکاران ساختمانی و واحد فنی و مهندسی شرکت تسکو می باشد که از طریق آن نحوه اجرای سازه بتنی با استفاده از انواع قالب های فلزی و یا پلای وودی ارائه می گردد.
همچنین شیوه های معقول و منطقی برای تأمین ایمنی و ایستایی سازه های موقت از قبیل داربست، جک های سقفی و سیستم دسترسی اعم از پلکان موقت کارگاهی، داربست نما، برجک های متحرک به مجریان ساختمانی و تأسیساتی با یک نگرش اقتصادی ارائه می گردد.
مشاوره فنی در انتخاب و استفاده از انواع سیستم قالب بندی حائز اهمیت است. قالب های لغزنده، بالا رونده، کلایمبر، جهنده در اجرای سازه های بلند مرتبه و مرتفع عملکرد شبیه به یکدیگر دارند اما شرایط اقتصادی و کارگاهی و ارائه یک مشاوره خوب می تواند در بهره وری و کیفیت اجرای سازه بتنی تأثیر گذار باشد.
از آنجائیکه شرکت تسکو، سابقه همکاری در بیش از ۱۵۰۰ پروژه ملی و بین المللی را دارا می باشد قطعا برگزاری جلسات مشاوره به پیمانکاران و مجریان ساختمانی این کمک را می کند تا از تجارب و سوابق مفید پروژه های مشابه مطلع و آگاه گردند تا بدینوسیله از بهترین نوع قالب فلزی بتن و داربست ساختمانی استفاده نمایند.