پلکان موقت زودبست - میرداماد

پلکان موقت کارگاهی

پلکان موقت زودبست - میرداماد

در این پروژه تسکو تامین کننده پلکان موقت ۸ پایه زودبست بوده است.

پله کارگاهی
راه پله کارگاه
پله موقت کارگاه
تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2