نیروگاه گازی عسلویه - مپنا

پلکان کارگاهی - نیروگاه عسلویه

نیروگاه گازی عسلویه - مپنا

نیروگاه گازی عسلویه یکی از بزرگترین نیروگاه‌های گازی ایران می‌باشد که ظرفیتی معادل ۹۴۵ مگاوات را داراست. این نیروگاه در منطقه ویژه پارس جنوبی است. در ساخت این پروژه از پلکان موقت دسترسی هشت‌پایه زودبست تولید کارخانه تسکو استفاده شده است. ارتفاع تقریبی این پلکان‌ها ۳۴ متر جهت دسترسی کارگران به قالب های بتن در نظر گرفته شده است.

پلکان کارگاهی - نیروگاه عسلویه
پلکان کارگاهی - نیروگاه عسلویه
پلکان کارگاهی - نیروگاه عسلویه
لوگو - تسکو
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2