داربست مدولار

داربست مدولار به دو دسته کلی تقسیم می شود:

داربست مدولار

داربست مدولار چکشی یا ستاره ای:

این نوع داربست از پایه های قائم و مهار های افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. عضوهای قائم این نوع داربستها در طول های سه، دو و نیم، دو، یک و نیم و یک متر تولید می شوند. با قرار دادن سرجکهای قابل رگلاژ در قسمت بالایی و پایه جکهای قابل رگلاژ در قسمت پائين، این نوع داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین میسر خواهد شد.
مزایای استفاده از داربست های چکشی یا ستاره ای به شرح ذیل می باشد:
– سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات
– قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدودیت
– عدم نیاز به مهار بندی در ارتفاع های زیاد
– قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمان ها و یا تأسیسات پالایشگاهی و غیره
– باربری زیاد در کفراژ بندی دال های بتنی
– عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
– سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات
– قابل استفاده در کفراژبندی قوسی شکل

داربست مدولار
داربست مدولار چکشی

داربست مثلثی (امگا یا اسکافلد):

این داربست ها دارای فریم های مثلثی شکل هستند که با استفاده از اتصالات نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. از این داربست ها در کفراژ بندی دال ها و تیر ها در بخش ساختمانی و پروژه های عمرانی (مانند پل ها) استفاده می شود. ارتفاع فریم های این داربست در ابعاد پنجاه سانتی، هفتاد و پنج سانتی و یک متری تولید و ارائه می گردند. با قرار دادن سرجک های قابل رگلاژ در بخش فوقانی سیستم، داربست قابل استفاده در هر ارتفاعی می گردد. عرض کلیه فریم ها یک متر و بیست سانتیمتر است که می تواند در مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.
مزایای استفاده از داربست های مثلثی امگا یا اسکافلد عبارتند از:
– سرعت فوق العاده در نصب
– عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات و سهولت نصب آن
– باربری زیاد در کفراژبندی دال های بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت
– عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند

داربست مدولار مثلثی