آب شیرین کن بندرعباس

آب شیرین کن بندر عباس

آب شیرین کن بندر عباس

تکمیل فاز نخست ابر پروژه آبرسانی به فلات مرکزی ایران.
این پروژه آب خلیج فارس را شیرین و به نقاط کم آب ایران در بخش مرکزی کشور هدایت می نماید.حجم سازه عمرانی این ابر پروژه برابر با 155 هکتار می باشد.

هدف نهایی از این پروژه ارتقاع حجم آب شیرین مناطق هرمزگان و بندرعباس از روزانه 8 میلیون متر مکعب به 90 میلیون متر مکعب در روز است. تکمیل فاز نخست این پروژه نوید انتقال روزانه 2000 متر مکعب آب شیرین به شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان و 40 هزار متر مکعب آب شیرین به استان هرمزگان، شهرستان خمیر و روستاهای تابع آن را می دهد. تسکو تامین کننده ملزومات قالب بندی و تجهیزات دسترسی به ارتفاع در این پروژه عظیم ملی بوده است.

پله کارگاهی بندرعباس
داربست آب شیرین کن
قالب بتن آب شیرین کن
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
قالب بتن بندرعباس
لوگو - تهران
  • (021) 22220999
  • 09124050650
  • info@teskoco.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2